شیر سوپاپی فلنچدار شیرود

مدل شیر یکطرفه

شیر سوپاپی فلنچدار -

برند شیر یکطرفه

شیرود-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

شیر سوپاپی فلنچدار -

شیرود-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

فلنج-

چدن-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر سوپاپی فلنچدار -

برند شیر یکطرفه

شیرود-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-