شیر سوپاپ برنجی صافی دار کیز ایران

مدل شیر یکطرفه

سوپاپ برنجی صافی دار-

برند شیر یکطرفه

KIZZIRAN-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

ASME (آمریکا)

125-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

برنج-

دانلود کاتالوگ

سوپاپ برنجی صافی دار-

KIZZIRAN-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

125-

فشار متوسط-

رزوه ای-

برنج-

-

مدل شیر یکطرفه

سوپاپ برنجی صافی دار-

برند شیر یکطرفه

KIZZIRAN-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

ASME (آمریکا)

125-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

برنج-

عکس اورجینال

-