شیر شناور فلوترم 90 درجه وگ امید گلستان

مدل شیر فلوتر

شیر شناور فلوترم 90 درجه-

برند شیر فلوتر

وگ امید گلستان-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

شیر شناور فلوترم 90 درجه-

وگ امید گلستان-

DIN(آلمان)-

فلنج-

چدن-

-

مدل شیر فلوتر

شیر شناور فلوترم 90 درجه-

برند شیر فلوتر

وگ امید گلستان-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-