شیر صافی برنجی سیم ایتالیا CIM PN20

مدل صافی

Y TYPE-

برند صافی

CIM-

نوع صافی

نوع Y-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

Y TYPE-

CIM-

نوع Y-

رزوه ای-

-

مدل صافی

Y TYPE-

برند صافی

CIM-

نوع صافی

نوع Y-

نوع اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-