شیر صافی برنجی سیم ایتالیا CIM PN20

مدل

Y TYPE-

برند

CIM-

نوع

Y شکل-

اتصال

رزوه دار-

عکس اورجینال

pict621173100001425637200001 pic974365410001 13-

دانلود کاتالوگ

Y TYPE-

CIM-

Y شکل-

رزوه دار-

pict621173100001425637200001 pic974365410001 13-

مدل

Y TYPE-

برند

CIM-

نوع

Y شکل-

اتصال

رزوه دار-

عکس اورجینال

pict621173100001425637200001 pic974365410001 13-