شیر صافی چدنی فلنجدار PN10 میراب

مدل صافی

استرینر وای تیپ Y-

برند صافی

میراب-

نوع صافی

نوع Y-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

استرینر وای تیپ Y-

میراب-

نوع Y-

-

دستی-

کم فشار-

فلنج-

چدن-

آب-

آبی-

-

مدل صافی

استرینر وای تیپ Y-

برند صافی

میراب-

نوع صافی

نوع Y-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

کاربرد

آب-

گروه رنگ

آبی-

عکس اورجینال

-