شیر فشارشکن بخار رزوهای چدنی بخار سام

مدل

فشار شکن بخار-

برند

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

رزوه دار-

کاربرد

هوا-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

فشار شکن بخار-

سام - شیرآلات صنعتی سام-

DIN(آلمان)-

رزوه دار-

هوا-

چدن-

مدل

فشار شکن بخار-

برند

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

رزوه دار-

کاربرد

هوا-

جنس بدنه

چدن-