شیر فشارشکن بخار رزوهای چدنی بخار سام

مدل شیر فشارشکن

فشار شکن بخار-

برند شیر فشارشکن

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

رزوه ای-

کاربرد

هوا-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

فشار شکن بخار-

سام - شیرآلات صنعتی سام-

DIN(آلمان)-

رزوه ای-

هوا-

چدن-

مدل شیر فشارشکن

فشار شکن بخار-

برند شیر فشارشکن

سام - شیرآلات صنعتی سام-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

رزوه ای-

کاربرد

هوا-

جنس بدنه

چدن-