شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 2.5-0.8 بار تیپ 23-41

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 41-23 Reng 0.8-2.5 PN16 GG25 220C-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 41-23 Reng 0.8-2.5 PN16 GG25 220C-

-

مدل شیر فشارشکن

PCV Type 41-23 Reng 0.8-2.5 PN16 GG25 220C-

عکس اورجینال

-