شیر فشارشکن دنده ای عیوض PN25 تیپ 40 رنج فشار خروجی 8.6-0.14 بار

مدل شیر فشارشکن

PRV Type 40 PN25 Reng(0.14 -1.7)-(1.4 - 4)-(3.5 - 8.6)Bar-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع فشار

فشار متوسط-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

PRV Type 40 PN25 Reng(0.14 -1.7)-(1.4 - 4)-(3.5 - 8.6)Bar-

EYVAZ-

DIN(آلمان)-

فشار متوسط-

-

مدل شیر فشارشکن

PRV Type 40 PN25 Reng(0.14 -1.7)-(1.4 - 4)-(3.5 - 8.6)Bar-

برند شیر فشارشکن

EYVAZ-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع فشار

فشار متوسط-

عکس اورجینال

-