شیرفلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM PN10-لیست قیمت

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو برنجی-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

نوع اتصالات

دنده ای-

محرک

دستی-

دانلود کاتالوگ

گلوب ولو برنجی-

CIM-

نرمال-

دنده ای-

دستی-

-

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو برنجی-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

نوع اتصالات

دنده ای-

محرک

دستی-

عکس اورجینال

-