شیرفلکه سوزنی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM PN16-لیست قیمت

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی CIM-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

نوع اتصالات

دنده ای-

محرک

دستی-

جنس بدنه

برنج-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه سوزنی CIM-

CIM-

نرمال-

دنده ای-

دستی-

برنج-

-

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی CIM-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

نوع اتصالات

دنده ای-

محرک

دستی-

جنس بدنه

برنج-

عکس اورجینال

-