شیر فلکه سوزنی چدنی گلاب ولو PN16 میراب

مدل شیر سوزنی

گلاب ولو چدنی-

برند شیر سوزنی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

دانلود کاتالوگ

گلاب ولو چدنی-

میراب-

DIN(آلمان)-

-

دستی-

فشار متوسط-

چدن داکتیل-

-

مدل شیر سوزنی

گلاب ولو چدنی-

برند شیر سوزنی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

عکس اورجینال

-