شیر فلکه سوزنی GGG40 زبانه استیل وگ امید گلستان 180 درجه PN16

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی زبانه استیل-

برند شیر سوزنی

وگ امید گلستان-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

DIN(آلمان)-

فشار ( PN )

pn16-

محرک

دستی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه سوزنی زبانه استیل-

وگ امید گلستان-

نرمال-

DIN(آلمان)-

pn16-

دستی-

چدن داکتیل-

-

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی زبانه استیل-

برند شیر سوزنی

وگ امید گلستان-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

DIN(آلمان)-

فشار ( PN )

pn16-

محرک

دستی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

عکس اورجینال

-