شیر فلکه سوزنی GGG40 وگ امید گلستان 90 درجه

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی چدنی-

برند شیر سوزنی

وگ امید گلستان-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

دستی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

دانلود کاتالوگ

شیر فلکه سوزنی چدنی-

وگ امید گلستان-

DIN(آلمان)-

دستی-

چدن داکتیل-

-

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی چدنی-

برند شیر سوزنی

وگ امید گلستان-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

دستی-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

عکس اورجینال

-