شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن

مدل شیر کشویی

گیت ولو-

برند شیر کشویی

kitz-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

مدل شیر کشویی

گیت ولو-

برند شیر کشویی

kitz-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

رزوه ای-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-

گیت ولو-

kitz-

DIN(آلمان)-

فلکه دستی-

رزوه ای-

پیچی-

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

-