شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM PN20

مدل شیر کشویی

گیت ولو برنجی سیم ایتالیا -

برند شیر کشویی

سیم ایتالیا CIM-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

برنج-

دانلود کاتالوگ

گیت ولو برنجی سیم ایتالیا -

سیم ایتالیا CIM-

DIN(آلمان)-

فلکه دستی-

رزوه ای-

برنج-

پیچی-

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

-

مدل شیر کشویی

گیت ولو برنجی سیم ایتالیا -

برند شیر کشویی

سیم ایتالیا CIM-

استاندارد

DIN(آلمان)-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

رزوه ای-

جنس بدنه

برنج-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-