شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی pn10 میراب

مدل شیر پروانه ای

گیت ولو زبانه لاستیکی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع دستگیره

فلکه-

نوع فشار

کم فشار-

دانلود کاتالوگ

گیت ولو زبانه لاستیکی-

میراب-

آب-

دستی-

DIN(آلمان)-

-

فلکه-

کم فشار-

چدن-

-

مدل شیر پروانه ای

گیت ولو زبانه لاستیکی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع دستگیره

فلکه-

نوع فشار

کم فشار-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-