شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی pn16 میراب

مدل شیر پروانه ای

گیت ولو زبانه لاستیکی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

نوع دستگیره

فلکه-

دانلود کاتالوگ

گیت ولو زبانه لاستیکی-

میراب-

آب-

دستی-

فلکه-

-

مدل شیر پروانه ای

گیت ولو زبانه لاستیکی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

نوع دستگیره

فلکه-

عکس اورجینال

-