شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار pn16 بال کوتاه f4 رادشیر

مدل شیر کشویی

گیت ولو چدنی-

برند شیر کشویی

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

گیت ولو چدنی-

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

DIN(آلمان)-

-

فلکه دستی-

فلنج-

آب-

چدن نشکن-

پیچی-

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

-

مدل شیر کشویی

گیت ولو چدنی-

برند شیر کشویی

رادشیر - شیرآلات صنعتی رادشیر-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن نشکن-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-