شیر پروانه ایی چدنی PN16 ویفری اهرمی مهاب آب ایرانیان

مدل

شیر پروانه ایی چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

ویفری-

محرک

هندل (دستگیره)-

نوع دستگیره

اهرمی(دستگیره)-

دانلود کاتالوگ

شیر پروانه ایی چدنی -

مهاب آب ایرانیان-

ویفری-

هندل (دستگیره)-

اهرمی(دستگیره)-

pict912824100001413710300001 pic199841510001 13-

مدل

شیر پروانه ایی چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

ویفری-

محرک

هندل (دستگیره)-

نوع دستگیره

اهرمی(دستگیره)-

عکس اورجینال

pict912824100001413710300001 pic199841510001 13-