شیر پروانه ایی چدنی PN16 ویفری گیربکسدار مهاب آب ایرانیان

مدل

شیر پروانه ایی چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

ویفری-

محرک

گیربکس-

عکس اورجینال

pict122824100001933710300001 pic999841510001 13-

دانلود کاتالوگ

شیر پروانه ایی چدنی -

مهاب آب ایرانیان-

ویفری-

گیربکس-

pict122824100001933710300001 pic999841510001 13-

مدل

شیر پروانه ایی چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

ویفری-

محرک

گیربکس-

عکس اورجینال

pict122824100001933710300001 pic999841510001 13-