شیر پروانه ای فلنجدار چدنی گیربکسی GGG40 PN10/PN16 وگ امید گلستان

مدل

پروانه ای فلنجدار چدنی گیربکسی-

برند

وگ امید گلستان-

نوع

فلنجی-

محرک

گیربکس-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع دستگیره

دنده ای-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

پروانه ای فلنجدار چدنی گیربکسی-

وگ امید گلستان-

فلنجی-

گیربکس-

DIN(آلمان)-

دنده ای-

فشار متوسط-

آهن داکتیل-

آهن داکتیل-

ای پی دی ام-

فولاد زنگ نزن-

ابی-

pict600614100001202888200001 pic840559410001 13-

مدل

پروانه ای فلنجدار چدنی گیربکسی-

برند

وگ امید گلستان-

نوع

فلنجی-

محرک

گیربکس-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع دستگیره

دنده ای-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

جنس دیسک

آهن داکتیل-

جنس صندلی

ای پی دی ام-

جنس ساقه

فولاد زنگ نزن-

گروه رنگی

ابی-

عکس اورجینال

pict600614100001202888200001 pic840559410001 13-