شیر پروانه ای ویفری اهرمی pn10 میراب

مدل شیر پروانه ای

ویفری اهرمی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع دستگیره

اهرمی-

دانلود کاتالوگ

ویفری اهرمی-

میراب-

ویفری-

آب-

دستی-

DIN(آلمان)-

-

اهرمی-

کم فشار-

چدن-

-

مدل شیر پروانه ای

ویفری اهرمی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

دستی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع دستگیره

اهرمی-

نوع فشار

کم فشار-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-