شیر پروانه ای ویفری گیربکسی pn10 میراب

مدل شیر پروانه ای

ویفری گیربکسی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

گیربکس-

جنس بدنه

چدن-

گروه رنگ

آبی-

دانلود کاتالوگ

ویفری گیربکسی-

میراب-

ویفری-

آب-

گیربکس-

چدن-

آبی-

-

مدل شیر پروانه ای

ویفری گیربکسی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

گیربکس-

جنس بدنه

چدن-

گروه رنگ

آبی-

عکس اورجینال

-