شیر پروانه ای ویفری گیربکسی pn16 میراب

مدل شیر پروانه ای

ویفری گیربکسی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

گیربکس-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

دانلود کاتالوگ

ویفری گیربکسی-

میراب-

ویفری-

آب-

گیربکس-

DIN(آلمان)-

-

فشار متوسط-

چدن-

-

مدل شیر پروانه ای

ویفری گیربکسی-

برند شیر پروانه ای

میراب-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب-

محرک

گیربکس-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-