شیر چاقویی نایف ولو PN10 میراب

مدل شیر چاقویی

نایف ولو-

برند شیر چاقویی

میراب-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

محرک

دستی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

نایف ولو-

میراب-

چدن داکتیل-

دستی-

-

مدل شیر چاقویی

نایف ولو-

برند شیر چاقویی

میراب-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

محرک

دستی-

عکس اورجینال

-