شیر کشویی زبانه لاستیکی NP16 مهاب آب ایرانیان

مدل شیر کشویی

شیر کشویی زبانه لاستیکیNP16-

برند شیر کشویی

مهاب آب ایرانیان-

نوع شیر کشویی

موازی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

16-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

شیر کشویی زبانه لاستیکیNP16-

مهاب آب ایرانیان-

موازی-

DIN(آلمان)-

16-

فلکه دستی-

فلنج-

چدن-

-

مدل شیر کشویی

شیر کشویی زبانه لاستیکیNP16-

برند شیر کشویی

مهاب آب ایرانیان-

نوع شیر کشویی

موازی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

16-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-