شیر کشویی زبانه لاستیکیpN16 مهاب آب ایرانیان

مدل

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

پارالل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

میزان فرورفتگی

10-

محرک

فلکه دستی-

اتصال

فلنجی-

کاربرد

آب (نوشیدنی)-

دانلود کاتالوگ

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

مهاب آب ایرانیان-

پارالل-

DIN(آلمان)-

10-

فلکه دستی-

فلنجی-

آب (نوشیدنی)-

pict961824100001329610300001 pic301941510001 13-

مدل

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

برند

مهاب آب ایرانیان-

نوع

پارالل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

میزان فرورفتگی

10-

محرک

فلکه دستی-

اتصال

فلنجی-

کاربرد

آب (نوشیدنی)-

عکس اورجینال

pict961824100001329610300001 pic301941510001 13-