شیر کشویی زبانه لاستیکیpN10 مهاب آب ایرانیان

مدل شیر کشویی

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

برند شیر کشویی

مهاب آب ایرانیان-

نوع شیر کشویی

موازی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

دانلود کاتالوگ

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

مهاب آب ایرانیان-

موازی-

DIN(آلمان)-

10-

فلکه دستی-

فلنج-

آب-

-

مدل شیر کشویی

شیر کشویی زبانه لاستیکی-

برند شیر کشویی

مهاب آب ایرانیان-

نوع شیر کشویی

موازی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

آب-

عکس اورجینال

-