شیر کنترل فشار ورودی فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 16 - 8 بار تیپ 73-41

مدل کنترل ولو

PCV Type 41-73 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند کنترل ولو

EYVAZ-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

PCV Type 41-73 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

EYVAZ-

DIN(آلمان)-

فشار متوسط-

فلنج-

-

مدل کنترل ولو

PCV Type 41-73 Reng 8 - 16 PN16 GG25 220°C-

برند کنترل ولو

EYVAZ-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-