شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM

مدل شیر گازی

روپیچ توپیچ آب-

برند شیر گازی

سیم ایتالیا-

نوع شیر گازی

دو تکه-

جنس بدنه

برنج-

محرک

دستی-

دانلود کاتالوگ

روپیچ توپیچ آب-

سیم ایتالیا-

دو تکه-

برنج-

دستی-

-

مدل شیر گازی

روپیچ توپیچ آب-

برند شیر گازی

سیم ایتالیا-

نوع شیر گازی

دو تکه-

جنس بدنه

برنج-

محرک

دستی-

عکس اورجینال

-