شیر گازی برنجی سیم ایتالیا سبک CIM

مدل شیر گازی

گازی سبک-

برند شیر گازی

CIM-

نوع شیر گازی

دو تکه-

جنس بدنه

برنج-

محرک

دستی-

دانلود کاتالوگ

گازی سبک-

CIM-

دو تکه-

برنج-

دستی-

-

مدل شیر گازی

گازی سبک-

برند شیر گازی

CIM-

نوع شیر گازی

دو تکه-

جنس بدنه

برنج-

محرک

دستی-

عکس اورجینال

-