شیر یکطرفه برنجی دریچه ای PN16 کیز ایران

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار برنجی-

برند شیر یکطرفه

کیز ایران - شیر آلات برنجی کیز ایران-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

ASME (آمریکا)

125-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

برنج-

دانلود کاتالوگ

شیر خودکار برنجی-

کیز ایران - شیر آلات برنجی کیز ایران-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

125-

فشار متوسط-

برنج-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار برنجی-

برند شیر یکطرفه

کیز ایران - شیر آلات برنجی کیز ایران-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

ASME (آمریکا)

125-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

برنج-

عکس اورجینال

-