شیر یکطرفه برنجی سیم ایتالیا CIM PN16-لیست قیمت

مدل شیر سوزنی

خودکار دریچه ای-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصالات

دنده ای-

فشار ( PN )

16-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

دانلود کاتالوگ

خودکار دریچه ای-

CIM-

نرمال-

DIN(آلمان)-

دنده ای-

16-

دستی-

فشار متوسط-

-

مدل شیر سوزنی

خودکار دریچه ای-

برند شیر سوزنی

CIM-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصالات

دنده ای-

فشار ( PN )

16-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

عکس اورجینال

-