شیر یکطرفه دریچه ای وگ امید گلستان

مدل شیر یکطرفه

شیر یکطرفه دریچه ای-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

شیر یکطرفه دریچه ای-

وگ امید گلستان-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

فلنج-

چدن-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر یکطرفه دریچه ای-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

عکس اورجینال

-