شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 وگ امید گلستان

مدل شیر یکطرفه

شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن نشکن-

دانلود کاتالوگ

شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه-

وگ امید گلستان-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

فلنج-

چدن نشکن-

-

مدل شیر یکطرفه

شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن نشکن-

عکس اورجینال

-