شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان

مدل

شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه -

برند

وگ امید گلستان-

نوع

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

فلنجی-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

دانلود کاتالوگ

شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه -

وگ امید گلستان-

سوپاپی-

DIN(آلمان)-

فلنجی-

آهن داکتیل-

pict989173100001779447200001 pic967485410001 13-

مدل

شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه -

برند

وگ امید گلستان-

نوع

سوپاپی-

استاندارد

DIN(آلمان)-

اتصال

فلنجی-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

عکس اورجینال

pict989173100001779447200001 pic967485410001 13-