شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار وزنه ای-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل شیر یکطرفه

شیر خودکار وزنه ای-

برند شیر یکطرفه

وگ امید گلستان-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-