شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی کد 69056

مدل اتصالات

شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 69056-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی -

نیوپایپ کد 69056-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 69056-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-