فلنج تزریقی پلی اتیلن باطول استاندارد (TypeA) تکاب اتصال

مدل

فلنج تزریقی-

برند

تکاب اتصال-

نوع

جوشی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

فلنج تزریقی-

تکاب اتصال-

جوشی-

جوشی-

فلنج-

-

مدل

فلنج تزریقی-

برند

تکاب اتصال-

نوع

جوشی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-