فلنج تزریقی پلی اتیلن باطول استاندارد (TypeA) تکاب اتصال 10بار و 16 بار

مدل

فلنج تزریقی 10بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال-

کاربری

جوشی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

فلنجی-

دانلود کاتالوگ

فلنج تزریقی 10بار و 16 بار-

تکاب اتصال-

جوشی-

جوش خورده-

فلنجی-

pict259724100001091510300001 pic930941510001 13-

مدل

فلنج تزریقی 10بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال-

کاربری

جوشی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict259724100001091510300001 pic930941510001 13-