فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد(TypeB) تکاب اتصال 10 بار و 16 بار

مدل

فلنج تزریقی 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

فلنجی-

دانلود کاتالوگ

فلنج تزریقی 10 بار و 16 بار-

تکاب اتصال -

جوشی-

جوش خورده-

فلنجی-

pict359724100001002510300001 pic340941510001 13-

مدل

فلنج تزریقی 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict359724100001002510300001 pic340941510001 13-