فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد(TypeB) تکاب اتصال

مدل

فلنج تزریقی -

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

فلنج تزریقی -

تکاب اتصال -

جوشی-

جوشی-

فلنج-

-

مدل

فلنج تزریقی -

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

فلنج-

عکس اورجینال

-