فک پرس نیوپایپ کد 13310

مدل اتصالات

فک پرس-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 13310-13312-

نوع اتصالات

فک پرس نیوپایپ-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

فک پرس-

نیوپایپ کد 13310-13312-

فک پرس نیوپایپ-

40-50-63-

-

مدل اتصالات

فک پرس-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 13310-13312-

نوع اتصالات

فک پرس نیوپایپ-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

-