فک پرس نیوپایپ کد 13310

مدل

فک پرس-

برند

نیوپایپ کد 13310-13312-

نوع

فک پرس نیوپایپ-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

pict237583100001305318200001 pic550807410001 13-

دانلود کاتالوگ

فک پرس-

نیوپایپ کد 13310-13312-

فک پرس نیوپایپ-

40-50-63-

pict237583100001305318200001 pic550807410001 13-

مدل

فک پرس-

برند

نیوپایپ کد 13310-13312-

نوع

فک پرس نیوپایپ-

سایز

40-50-63-

عکس اورجینال

pict237583100001305318200001 pic550807410001 13-