قالب لوله خم کن نیوپایپ کد 14012

مدل اتصالات

قالب لوله خم کن-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 14012-

نوع اتصالات

کد 14012-14014-14016-14018-

دانلود کاتالوگ

قالب لوله خم کن-

نیوپایپ کد 14012-

کد 14012-14014-14016-14018-

مدل اتصالات

قالب لوله خم کن-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 14012-

نوع اتصالات

کد 14012-14014-14016-14018-