قوطی پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میلیمتر

مدل پروفیل فلزی

پروفیل مبلی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

پروفیل مبلی-

قوطی-

آهن-

تو خالی-

-

مدل پروفیل فلزی

پروفیل مبلی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

-