لرزه گیر آکاردئونی ساده فلنجدار فلکسور پارس PN10

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی ساده-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی ساده-

فلکسور پارس-

استنلس استیل-

کربن استیل-

-

آصا-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی ساده-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع جداره

دو جداره-