لرزه گیر آکاردئونی بدون مهار فلنجدار کلاس 150 فلکسور پارس

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنج دار-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

فلکسور پارس-

استنلس استیل-

کربن استیل-

فلنج دار-

-

آکاردئونی- فلزی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنج دار-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی- فلزی-

نوع جداره

دو جداره-