لرزه گیر آکاردئونی بدون مهار فلنجدار کلاس 150 فلکسور پارس

مدل

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

فلکسور پارس-

فولاد زنگ نزن-

کربن استیل-

فلنجی-

pict025724100001719110300001 pic721941510001 13-

تاشو(ویژگی درب )- فلز(جنس)-

دوجداره-

مدل

اتصال آکاردئونی فلنجدار-

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict025724100001719110300001 pic721941510001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )- فلز(جنس)-

نوع جداره

دوجداره-