لرزه گیر آکاردئونی جوشی تکجداره فلکسور پارس

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس -

جنس بدنه

استنلس استیل-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

فلکسور پارس -

استنلس استیل-

جوشی-

-

آکاردئونی-

تک جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس -

جنس بدنه

استنلس استیل-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

تک جداره-