لرزه گیر آکاردئونی جوشی تکجداره فلکسور پارس

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

برند

فلکسور پارس -

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict402614100001145098200001 pic449759410001 13-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

فلکسور پارس -

فولاد زنگ نزن-

جوشی-

pict402614100001145098200001 pic449759410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

تک جداره-

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی تکجداره-

برند

فلکسور پارس -

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict402614100001145098200001 pic449759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

تک جداره-