لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره فلکسور پارس

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

فلکسور پارس-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-