لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره فلکسور پارس

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

برند

فلکسور پارس-

عکس اورجینال

pict302614100001035098200001 pic259759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

فلکسور پارس-

pict302614100001035098200001 pic259759410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی دو جداره-

برند

فلکسور پارس-

عکس اورجینال

pict302614100001035098200001 pic259759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-