لرزه گیر آکاردئونی جوشی مهاردار فلکسور پارس

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

فلکسور پارس-

استنلس استیل-

جوشی-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-