لرزه گیر آکاردئونی جوشی مهاردار فلکسور پارس

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict502614100001255098200001 pic029759410001 13-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

فلکسور پارس-

فولاد زنگ نزن-

جوشی-

pict502614100001255098200001 pic029759410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

مدل

اتصال آکاردئونی جوشی مهاردار -

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict502614100001255098200001 pic029759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-