لرزه گیر آکاردئونی دوجداره دو سر دنده ای سام فلک

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

دانلود کاتالوگ

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

رزوه ای-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

رزوه ای-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-