لرزه گیر آکاردئونی دوجداره دو سر دنده ای سام فلک

مدل

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

برند

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

رزوه دار-

عکس اورجینال

pict912804100001059228200001 pic939548410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

دانلود کاتالوگ

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

رزوه دار-

pict912804100001059228200001 pic939548410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

مدل

لرزه گیر آکاردئونی رزوه ای-

برند

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

رزوه دار-

عکس اورجینال

pict912804100001059228200001 pic939548410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-