لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 بدون مهار سام فلک

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

فلنج دار-

حالت خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار-

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

فلنج دار-

مساوی-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

فلنج دار-

حالت خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-