لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار فلکسور پارس PN10

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی مهاردار -

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنج دار-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی مهاردار -

فلکسور پارس-

استنلس استیل-

کربن استیل-

فلنج دار-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی مهاردار -

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنج دار-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-