لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار فلکسور پارس PN10

مدل

اتصال آکاردئونی مهاردار -

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی مهاردار -

فلکسور پارس-

فولاد زنگ نزن-

کربن استیل-

فلنجی-

pict591614100001454098200001 pic438759410001 13-

تاشو(ویژگی درب )-

دوجداره-

مدل

اتصال آکاردئونی مهاردار -

برند

فلکسور پارس-

جنس بدنه

فولاد زنگ نزن-

جنس فلنج

کربن استیل-

روش اتصال

فلنجی-

عکس اورجینال

pict591614100001454098200001 pic438759410001 13-

نوع

تاشو(ویژگی درب )-

نوع جداره

دوجداره-